Pogrzeby wyznaniowe

Pogrzeby wyznaniowe są ceremoniami pożegnania osób, które za życia wyznawały światopogląd religijny. Pochówek religijny stanowi w takim przypadku naturalną kontynuację drogi życiowej.

 

Zakład Pogrzebowy Plutowski ma doświadczenie organizacji pogrzebów wyznaniowych, które przygotowuje od wielu lat. Nabożeństwa żałobne odbywają się najczęściej w Kościerzynie, a także w okolicznych parafiach, skąd pochodziły osoby zmarłe.

wyznaniowy pogrzeb